Türkçe   |   English

Online Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    Vakıf Faktoring Hakkında
Güçlü sermaye yapısı, dinamik kadrosuyla "çözüm ortağınız" olma ilkesini benimseyen Vakıf Faktoring aynı zamanda FCI ( Factors Chain International ) ve Finansal Kurumlar Birliği asil üyesidir.

    PARA PİYASALARI
27-05-2020
  EURO USD
  Alış 74013 67870
  Satış 74310 68142
 

Vakıf Faktoring Tahvil/Bono İhracı


  Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 18.04.2016 tarih ve 14/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 5. maddesi hükmü çerçevesinde; yurtiçinde 300.000.000.-TL(Üçyüz Milyon TürkLirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının azami %2’yi geçmeyecek şekilde belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine kara verilmiş olup ,yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 26.07.2016 tarih 25/816 sayılı toplantısında görülerek 202.964.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 202.964.000 TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız..


 • Şirketimiz tarafından 132 gün vadeli 202.964.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 28.09.2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 28.09.2016 olup itfa tarihi 07.02.2017'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.


 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS21710

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 202.964.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 202.964.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 07.02.2017 , 132 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 28.09.2016 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS21710 ISIN kod numaralı 07.02.2017 vadeli (132 gün vadeli) 202.964.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 07.02.2017 tarihinde yapılmıştır.
FKB ve FCI Asil Üyesi Copyright © 2015 Vakıf Faktoring A.Ş.