Türkçe   |   English

Online Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    Vakıf Faktoring Hakkında
Güçlü sermaye yapısı, dinamik kadrosuyla "çözüm ortağınız" olma ilkesini benimseyen Vakıf Faktoring aynı zamanda FCI ( Factors Chain International ) ve Finansal Kurumlar Birliği asil üyesidir.

    PARA PİYASALARI
04-07-2020
  EURO USD
  Alış 76805 68374
  Satış 77113 68648
 

SIKÇA SORULAN SORULAR


Faktoring işlemlerinden kimler yararlanabilir?

Yurtiçi ve yurtdışına vadeli satış yapan firmaların yararlanabileceği bir finansman tekniğidir.

Faktoring ile Banka Kredileri arasında fark var mıdır? Bankalar aynı hizmeti verebilir mi?

Banka kredileri ile faktoring arasında muhasebe tekniği açısından farklılık bulunmaktadır. Banka kredileri mali borçlar kalemi içerisnde yer alırken, factoring borçları satıcılar kalemi içerisinde yer alır. Yapılan faktoring işleminin gayri kabili rücu olması halinde ise işlem tamamen bilanço dışına çıkarabilmektedir.Bu da firmaların bilançolarında olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Faktoring maliyetleri nelerdir?

  • Komisyon; oranları işlem özelliğine göre her müşteri için farklı belirlenmektedir.
  • Faiz; ön ödeme kullanılan işlemlerde ödenir, faiz tutarı piyasa koşullarına göre günlük olarak revize edilmektedir.

Malı teslim edilmemiş veya fatura kesilmemiş işlemler factoring işlemine konu olabilir mi?

Mal ve hizmet satışlarından doğmuş alacakların factoring işlemine konu olması gerekir.

Hangi alacaklar temlik edilemez?

Temlik yasağı bulunan alıcılar ile ilgili satışlar, borçlu firma ile karşılıklı ticaret söz konusu ise ve satış yapılan firmayla ortaklık bağının olduğu işlemlerde temlik işlemi gerçekleşemez.

FKB ve FCI Asil Üyesi Copyright © 2015 Vakıf Faktoring A.Ş.