Türkçe   |   English

Online Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    Vakıf Faktoring Hakkında
Güçlü sermaye yapısı, dinamik kadrosuyla "çözüm ortağınız" olma ilkesini benimseyen Vakıf Faktoring aynı zamanda FCI ( Factors Chain International ) ve Finansal Kurumlar Birliği asil üyesidir.

    PARA PİYASALARI
12-11-2019
  EURO USD
  Alış 63542 57624
  Satış 63796 57855
 

Vakıf Faktoring Tahvil/Bono İhracı


  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 26.12.2018 tarih 56/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 310.183.000.-TL(Üçyüzonmilyonyüzseksenüçbin TürkLirası) ’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 31.01.2019 tarihli toplantısında görülerek 310.183.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 310.183.000.-TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız...
  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 07.05.2019 tarih 30/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 413.000.000.-TL(Dörtyüzonüçmilyon TürkLirası) ’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 23.05.2019 tarihli toplantısında görülerek 413.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.’’

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 413.000.000.-TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız...
  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 11.09.2019 tarih 54/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ;yurtiçinde 699.000.000.-TL(Altıyüzdoksandokuzmilyon TürkLirası) ’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 26.09.2019 tarihli toplantısında görülerek 699.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.’’

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 699.000.000.-TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız...
 • Şirketimiz tarafından 140 gün vadeli 180.520.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 08.02.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 08.02.2019 olup itfa tarihi 28.06.2019’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS61914

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 180.520.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 180.520.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 28.06.2019 , 140 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafindan 08.02.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS61914 ISIN kod numarali 28.06.2019 vadeli (140 gün vadeli) 180.520.000.-TL nominal degerli finansman bonolarinin itfasi 28.06.2019 tarihinde yapilmistir.
 • Şirketimiz tarafından 99 gün vadeli 129.663.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 25.04.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 25.04.2019 olup itfa tarihi 02.08.2019’dur. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS81912

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 129.663.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 129.663.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 02.08.2019 , 99 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafindan 25.04.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS81912 ISIN kod numarali 02.08.2019 vadeli (99 gün vadeli) 129.663.000.-TL nominal degerli finansman bonolarinin itfasi 02.08.2019 tarihinde yapilmistir.
 • Şirketimiz tarafından 84 gün vadeli 191.400.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 31.05.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 31.05.2019 olup itfa tarihi 23.08.2019’dur. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS81920

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 191.400.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 191.400.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 23.08.2019 , 84 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafindan 31.05.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS81920 ISIN kod numarali 23.08.2019 vadeli (84 gün vadeli) 191.400.000.-TL nominal degerli finansman bonolarinin itfasi 23.08.2019 tarihinde yapilmistir.
 • Şirketimiz tarafından 96 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 28.06.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade baslangıç tarihi 28.06.2019 olup itfa tarihi 02.10.2019’dur. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFASE1912

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 100.000.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 100.000.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 02.10.2019 , 100 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafindan 28.06.2019 tarihinde ihraç edilen TRFVFASE1912 ISIN kod numarali 02.10.2019 vadeli (96 gün vadeli) 100.000.000.-TL nominal degerli finansman bonolarinin itfasi 02.10.2019 tarihinde yapilmistir.
 • Şirketimiz tarafından 80 gün vadeli 121.600.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 23.08.2019 tarihinde gerçekleşmiştir . Bonoların vade başlangıç tarihi 23.08.2019 olup itfa tarihi 11.11.2019’dur.İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFASK1914

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 121.600.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 121.600.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 11.11.2019 , 80 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


FKB ve FCI Asil Üyesi Copyright © 2015 Vakıf Faktoring A.Ş.