Türkçe   |   English

Online Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    Vakıf Faktoring Hakkında
Güçlü sermaye yapısı, dinamik kadrosuyla "çözüm ortağınız" olma ilkesini benimseyen Vakıf Faktoring aynı zamanda FCI ( Factors Chain International ) ve Finansal Kurumlar Birliği asil üyesidir.

    PARA PİYASALARI
27-05-2020
  EURO USD
  Alış 74013 67870
  Satış 74310 68142
 

Vakıf Faktoring Tahvil/Bono İhracı


  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 06.12.2017 tarih 37/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ;yurtiçinde 400.000.000.-TL(DörtyüzMilyon TürkLirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 08.01.2018 tarihli toplantısında görülerek 400.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 400.000.000.-TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız...
  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 07.06.2018 tarih 23/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 435.000.000.-TL(DörtyüzotuzbeşMilyon TürkLirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 05.07.2018 tarihli toplantısında görülerek 435.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuş ve onaylanan ihraç limitine ilişkin ihraç belgelerinin Vakıf faktoring A.Ş.’nin tedavüldeki bonoları itfasını müteakip verileceği bildirilmiştir.

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 310.183.000.-TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız...

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 124.817.000.-TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız...
  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 30.10.2018 tarih 44/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde 210.000.000.-TL(İkiyüzon MilyonTürkLirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarihli toplantısında görülerek onaylanmıştır.

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 210.000.000.-TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız...
 • Şirketimiz tarafından 175 gün vadeli 120.865.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 16.01.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 16.01.2018 olup itfa tarihi 10.07.2018’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS71814

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 120.865.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 120.865.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 10.07.2018 , 175 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 16.01.2018 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS71814 ISIN kod numaralı 10.07.2018 vadeli (175 gün vadeli) 120.865.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 10.07.2018 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 177 gün vadeli 154.318.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 26.01.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 26.01.2018 olup itfa tarihi 19.07.2018’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS71822

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 154.318.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 154.318.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 19.07.2018 , 174 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 16.01.2018 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS71822 ISIN kod numaralı 19.07.2018 vadeli (174 gün vadeli) 154.318.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 19.07.2018 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 175 gün vadeli 124.817.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 22.02.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 22.02.2018 olup itfa tarihi 16.08.2018’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS81813

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 124.817.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 124.817.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 16.08.2018 , 175 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 22.08.2018 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS81813 ISIN kod numaralı 16.08.2018 vadeli (175 gün vadeli) 124.817.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 16.08.2018 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 175 gün vadeli 291.090.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27.07.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 27.07.2018 olup itfa tarihi 18.01.2019’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS11919

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 291.090.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 291.090.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 18.01.2019 , 175 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 27.07.2018 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS11919 ISIN kod numaralı 18.01.2019 vadeli (175 gün vadeli) 291.090.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 18.01.2019 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 168 gün vadeli 19.093.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 03.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 03.08.2018 olup itfa tarihi 18.01.2019’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS11927

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 19.093.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 19.093.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 18.01.2019 , 168 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 03.08.2018 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS11927 ISIN kod numaralı 18.01.2019 vadeli (168 gün vadeli) 19.093.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 18.01.2019 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 89 gün vadeli 124.817.000-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 31.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 31.08.2018 olup itfa tarihi 28.11.2018’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFASK1815

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 124.817.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 124.817.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 28.11.2018 , 89 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 31.08.2018 tarihinde ihraç edilen TRFVFASK1815 ISIN kod numaralı 28.11.2018 vadeli (89 gün vadeli) 124.817.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 28.11.2018 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 140 gün vadeli 210.000.000-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 20.12.2018 tarihinde gerçekleşmiştir.Bonoların vade başlangıç tarihi 20.12.2018 olup itfa tarihi 09.05.2019’dur. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS51915

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 210.000.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 210.000.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 09.05.2019 , 140 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.

FKB ve FCI Asil Üyesi Copyright © 2015 Vakıf Faktoring A.Ş.