Türkçe   |   English

Online Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    Vakıf Faktoring Hakkında
Güçlü sermaye yapısı, dinamik kadrosuyla "çözüm ortağınız" olma ilkesini benimseyen Vakıf Faktoring aynı zamanda FCI ( Factors Chain International ) ve Finansal Kurumlar Birliği asil üyesidir.

    PARA PİYASALARI
27-05-2020
  EURO USD
  Alış 74013 67870
  Satış 74310 68142
 

Vakıf Faktoring Tahvil/Bono İhracı


  1. Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 30.01.2017 tarih ve 1/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 5. maddesi hükmü çerçevesinde; yurtiçinde 300.000.000.-TL(Üçyüz Milyon TürkLirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının azami %2’yi geçmeyecek şekilde belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup ,yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 03.02.2017 tarih 5/157 sayılı toplantısında görülerek 300.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 300 milyon TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız..
  2. Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 30.06.2017 tarih ve 21/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 300.000.000.-TL(Üçyüz Milyon TürkLirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup ,yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 28.07.2017 tarihli toplantısında görülerek 300.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 300 milyon TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız..
  3. Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 05.10.2017 tarih ve 33/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 300.000.000.-TL(Üçyüz Milyon TürkLirası)’sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup ,yapılmış olan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 03.11.2017 tarihli toplantısında görülerek 300.000.000.-TL ihraç tavanı verilmesi uygun bulunmuştur.

  Vakıf Faktoring A.Ş.’nin 300 milyon TL değerindeki tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi için tıklayınız..
 • Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 27.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07.02.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 07.02.2017 olup itfa tarihi 09.05.2017’dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.


 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS51717

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 27.100.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 27.100.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 09.05.2017 , 91 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 07.02.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS51717 ISIN kod numaralı 09.05.2017 vadeli (91 gün vadeli) 27.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 09.05.2017 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 178 gün vadeli 129.030.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07.02.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 07.02.2017 olup itfa tarihi 04.08.2017'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS81714

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 129.030.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 129.030.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 04.08.2017 , 178 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 07.02.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS81714 ISIN kod numaralı 04.08.2017 vadeli (178 gün vadeli) 129.030.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 04.08.2017 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 108 gün vadeli 75.500.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09.05.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 09.05.2017 olup itfa tarihi 25.08.2017'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS81722

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 75.500.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 75.500.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 25.08.2017 , 108 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 09.05.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS81722 ISIN kod numaralı 25.08.2017 vadeli (108 gün vadeli) 75.500.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 25.08.2017 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 177 gün vadeli 68.370.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07.06.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 07.06.2017 olup itfa tarihi 01.12.2017'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFASA1718

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 68.370.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 68.370.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 01.12.2017 , 177 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 07.06.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFASA1718 ISIN kod numaralı 01.12.2017 vadeli (177 gün vadeli) 68.370.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 01.12.2017 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 175 gün vadeli 160.060.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04.08.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 04.08.2017 olup itfa tarihi 26.01.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS11810

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 160.060.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 160.060.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 26.01.2018 , 175 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 04.08.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS11810 ISIN kod numaralı 26.01.2018 vadeli (175 gün vadeli) 160.060.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 26.01.2018 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 110 gün vadeli 139.200.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 25.08.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 25.08.2017 olup itfa tarihi 13.12.2017'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.

 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFASA1726

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 139.200.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 139.200.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 13.12.2017 , 110 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 25.08.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFASA1726 ISIN kod numaralı 13.12.2017 vadeli (110 gün vadeli) 139.200.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 13.12.2017 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 175 gün vadeli 134.350.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 13.11.2017 olup itfa tarihi 07.05.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS51816

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 134.350.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 134.350.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 07.05.2018 , 175 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 13.11.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS51816 ISIN kod numaralı 07.05.2018 vadeli (175 gün vadeli) 134.350.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 07.05.2018 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 178 gün vadeli 82.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 01.12.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 01.12.2017 olup itfa tarihi 28.05.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS51824

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 82.100.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 82.100.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 28.05.2018 , 178 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 01.12.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS51824 ISIN kod numaralı 28.05.2018 vadeli (178 gün vadeli) 82.100.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 28.05.2018 tarihinde yapılmıştır.


 • Şirketimiz tarafından 175 gün vadeli 83.550.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13.12.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 13.12.2017 olup itfa tarihi 06.06.2018'dir. İhraca ilişkin özet bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır.
 • İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRFVFAS61815

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü: Bono

  Satış Şekli: Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcıya Satış

  İhracın Nominal Tutarı: 83.550.000.-TL

  Satılan Nominal Tutarı: 83.550.000.-TL

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi: 06.06.2018 , 175 gün

  İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı: Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir.


 • Şirketimiz tarafından 13.12.2017 tarihinde ihraç edilen TRFVFAS61815 ISIN kod numaralı 06.06.2018 vadeli (175 gün vadeli) 83.550.000.-TL nominal değerli finansman bonolarının itfası 06.06.2018 tarihinde yapılmıştır.


FKB ve FCI Asil Üyesi Copyright © 2015 Vakıf Faktoring A.Ş.