Türkçe   |   English

Online Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    Vakıf Faktoring Hakkında
Güçlü sermaye yapısı, dinamik kadrosuyla "çözüm ortağınız" olma ilkesini benimseyen Vakıf Faktoring aynı zamanda FCI ( Factors Chain International ) ve Finansal Kurumlar Birliği asil üyesidir.

    PARA PİYASALARI
04-07-2020
  EURO USD
  Alış 76805 68374
  Satış 77113 68648
 

Faktoring Türleri


Yurtiçi Faktoring

Vakıf Faktoring - Faktoring Türleri; yurtiçi faktoring, aynı ülke sınırları içerisinde faaliyet gösteren alıcı, satıcı ve faktoring şirketi aracılığı ile gerçekleştirilir.Ülkemizde yurtiçi faktoring işlemlerinin tamamına yakını kabilirücu faktoring işlemlerinden oluşmaktadır.

Peşin İskonto İşlem

  • Vadesi belli alacakların ortalama vadesine göre faiz ve komisyon belirlenir.
  • Faiz ve komisyonlar baştan tahsil edilerek, işlemin başında ödeme yapılır.

Spot İşlem

  • Belirnenen vadeye sabit factoring faizi ve komisyon uygulanır.
  • Vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir.
  • Tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür.

Değişken Faizli İşlem

  • Belirlenen vadeye değişken faktoring faizi ve komisyon uygulanır.
  • Faiz ücreti piyasa artışlarına göre belirlenir.
  • Tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür.
  • İşlem müşterinin istediği bir tarihte kapatılabilir.
  • İşlem kapatılırken veya vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir.

Yurtdışı Factoring

Vakıf Faktoring - Faktoring Türleri; ihracat faktoringi, mal mukabili ihracat yapan firmalar için uygun olan bu ürün, firmalara faktoringin avantajlarını kullanarak yeni müşteri kazanma, değişen rekabet koşullarına uyum sağlama, finansman hizmeti ile vadeli alacakları nakde çevirebilme imkanı sunar.Garanti hizmeti ile yeni pazarlara risk almadan girebilme imkanı sağlandığı gibi, alacakların, o ülkedeki faktoring şirketi tarafından takip ve tahsili ihracatçı firmalara zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.Garanti, borçlu firmanın ödeme güçlüğü içine düşmesi halinde tanınan limitler çerçevesinde alacğın garanti edilmesidir.Garantinin geçerli olabilmesi için öncelikle gönderilen malın ayıplı olmaması, varsa alıcı ve satıcı arasında yapılan satış sözleşmesinin koşullarına uyulması, limit tahsis artışlarının yerine getirilmiş olması gerekir.

İthalat Faktoringi, ihracatın tersi işlem olarak düşünülebilir. Burada ihracat, ithalat yani satıcı alıcı ile yer değiştirir. Ülkemiz açısından yurt dışından bir mal veya hizmet alımı ile ilgilidir. İthalat factorü konumundaki yurtiçi factoring kurumu istenirse alıcının ödememe riskine garanti verir.

FKB ve FCI Asil Üyesi Copyright © 2015 Vakıf Faktoring A.Ş.