Türkçe   |   English

Online Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    Vakıf Faktoring Hakkında
Güçlü sermaye yapısı, dinamik kadrosuyla "çözüm ortağınız" olma ilkesini benimseyen Vakıf Faktoring aynı zamanda FCI ( Factors Chain International ) ve Finansal Kurumlar Birliği asil üyesidir.

    PARA PİYASALARI
04-07-2020
  EURO USD
  Alış 76805 68374
  Satış 77113 68648
 

Faktoring İş Akışı


Yurtiçi faktoring hizmetinden faydalanmak isteyen satıcı firma, faktoring şirketine başvurarak gerekli bilgi ve belgeleri verir.Tüm bu bilgi ve belgelerin ışığında, gerekli inceleme ve çalışmaları yapan factoring şirketi teklifini sunar. Bu teklifin içeriğinde yer alan factoring komisyon oranı, ön ödeme oranı ve finansman faizi gibi koşullarda anlaşan taraflar arasında faktoring sözleşmesi imzalanır.

Satıcı, mallarla birlikte, alacağın Vakıf Faktoring'e temlik edildiğine dair yazılı bildirimi ve temlik ibaresini içeren faturayı Alıcıya, faturanın ve irsaliyenin bir kopyasını da Vakıf Factoring'e gönderir.Temlik alınan bu faturalara istinaden, sözleşmede anlaşılan koşullar çerçevesinde ön ödeme yapılır. Vade geldiğinde fatura bedeli alıcıdan tahsil edilir ve factoring komisyonu, ön ödeme yapılmışsa yapılan ön ödeme tutarı, finansman faizi düşüldükten sonra ilgili tutar satıcıya ödenir.

Yurtdışı faktoring işlemlerinde dört taraf bulunmaktadır.Bunlar ihracatçı, ihracatçının ülkesindeki faktoring (export factor), ithalatçı ve ithalatçının ülkesindeki faktoring şirketi(import factor).

İhracatçı firma, ithalatçı firma ile ilgili bilgileri Vakıf Faktoring'e iletir.Vakıf Faktoring alıcı hakkındaki bilgileri ithalatçının bulunduğu ülkedeki muhabirine (import factor) bildirir.İthalatçının kredibilitesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapan muhabir alıcı için limit hahsis eder ve tahsis koşullarını Vakıf Faktoring'e bildirir.Bu bilgiler ihracatçı firmaya aktarılır ve çalışma koşullarında anlaşıldığı takdirde, faktoring sözleşmesi ve muhabir faktoring'in talep ettiği evraklar imzalanır.İhracatçı malları ve faturayı ithalatçıya gönderirken, alacağın muhabir factoring'e temlik notunu ithalatçıya bildirir.İhracatçının finansman talebi varsa, faturanın belli bir oranı ön ödeme olarak Vakıf Faktoring tarafından ihracatçıya ödenir.Muhabir fatura bedelini ithalatçıdan tahsil ettiğinde Vakıf Faktoring'e gönderir.Ön ödeme yapıldı ise fatura bedelinden kesintiler düşülerek bakiye ihracatçıya ödenir.

Alıcının mali güçlüğe düşmesi durumunda, muhabir factor fatura tutarını %100'e tamamlayarak vadeden 90.günde ödemeyi gerçekleştirir.

 

FKB ve FCI Asil Üyesi Copyright © 2015 Vakıf Faktoring A.Ş.