Türkçe   |   English

Online Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    Vakıf Faktoring Hakkında
Güçlü sermaye yapısı, dinamik kadrosuyla "çözüm ortağınız" olma ilkesini benimseyen Vakıf Faktoring aynı zamanda FCI ( Factors Chain International ) ve Finansal Kurumlar Birliği asil üyesidir.

    PARA PİYASALARI
04-07-2020
  EURO USD
  Alış 76805 68374
  Satış 77113 68648
 

Faktoring Avantajları


  • Faktoring yoluyla vadeli alacaklarını nakde çeviren firmalar, bilançolarını daha likit hale getirir, alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletmenin sermayesi artar. Bilanço daha likit hale gelir ve işletmenin kredibilitesi artar.
  • Firmaların, alacaklarının takibi, tahsilatı ve yönetimi faktoring şirketi tarafından yapılacağından zaman ve kaynak tasarrufu sağlamış olurlar.
  • Orta ölçekli firmalar, dış kaynaklarına başvurmadan, kendi kaynaklarını (vadeli alacaklarını) kullanarak daha ucuz fon elde ederler ve faiz giderleri düşer. Rekabet gücünü artıran firmalar Pazar paylarını arttırmalarının yanı sıra nakit akışlarını düzenli ve verimli hale getiriler.
  • Düzenli olarak yapılan güvenilir istihbarat sonuçlarına göre firmalar alıcılarının mali durumlarından güncel bilgi sahibi olurlar.
  • İhracatçı firmalar garanti hizmetinden yararlanarak, dış piyasalarda Pazar paylarını risksiz şekilde artırma imkanı bulur, böylece pazarlara giriş kolaylaşır.Rekabet gücü artar.
  • İhracat faktoring işlemlerinde, işletmeye tüm ödemeler fatura üzerindeki döviz cinsinden ödendiğinden, firma için kur farkı gideri oluşmamaktadır.
  • Firmaların nakit ihtiyaçları olsun olmasın yurtdışı işlemlerde faktoring şirketi ile çalışlması, ihtilaf halinde ihracatın yapıldığı ülkede hukuki takip ve sonuç alınmasında çabukluk sağlar.
  • İhracatlarında faktoring şirketi kullanan firma alacağı ön ödemeyle D.A.B. 'ını erken kestirip taahütünü kapatır ve erken K.D.V. başvurusunda bulunur.
FKB ve FCI Asil Üyesi Copyright © 2015 Vakıf Faktoring A.Ş.